Allting började under hösten 2017. Inom Rögle BK fördes diskussioner huruvida samtliga spelare i ungdomslagen vid sidan av träning och hockeyspelande skulle få en utbildning i hållbarhet av NSR (Nordvästra Skånes Renhållning).

Bara drygt ett år efter de första kontakterna mellan Rögle BK och NSR har Grönvit hållbarhet format ett nätverk med drygt 30 företag, som alla vill vara med och aktivt arbeta för ett mer hållbart Nordvästra Skåne.

NSR är en given kunskapspartner och delar med sig av sin kunskap och kompetens – som inte bara ligger i den absoluta toppen i Sverige, utan även har fått stor internationell uppmärksamhet.

Rögles ungdomar var en välkommen målgrupp för NSR. Om de kunde utbildas till ”Hållbarhetsambassadörer” och få kunskap om miljöpåverkan och hur man kan leva hållbart skulle det kunna ge en positiv spridning till andra ungdomar.

I samband med att Rögle BK och NSR skrev ett samarbetsavtal lanserade föreningen Grönvit hållbarhet som ett samlingsnamn för hållbarhetssatsningen. Intresset att engagera sig i Grönvit hållbarhet spred sig snabbt. Flera företag i Rögle BK:s sfär hörde av sig och ville veta mer om samarbetet med NSR – och så föddes tanken: ”Bilda en grupp med partners inom Grönvit hållbarhet för intresserade företag och organisationer”.

Resten är historia.

Rögle BK:s breda satsning på hållbarhet är den allra första i idrotts-Sverige och intresset för vad som åstadkoms just nu och vad som planeras för framtiden är mycket stort.